Wspólnoty parafialne

Te wspólnoty, ci ludzie czekają także na Ciebie…
Przyjdź, zobacz – może odnajdziesz w nich swoje spełnienie?

Spotkania prowadzi ks. proboszcz

Odpowiedzialny – ks. proboszcz

I czwartek miesiąca + różaniec mężczyzn o godz. 19:00 (spotkania prowadzi ks. proboszcz).

Różaniec Rodziców jest modlitwą wspólnotową opartą na schemacie Żywego Różańca. Uczestnicy łączą się w 20 – sto osobowe grupy rodziców zwane różami i podejmują modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za każde dziecko odmówiony jest codziennie cały różaniec.

Członkowie róży nie musza znać się osobiście, nie ma też konieczności stałych spotkań w kościele. Modlą się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie. Nad każdą różą czuwa animator, który koordynuje jej działanie.
Do Różańca Rodziców może dołączyć praktycznie każdy kto ma w sercu pragnienie modlitwy w intencji dzieci. Mogą to być rodzice naturalni, adopcyjni, chrzestni, dziadkowie, wszyscy, którzy podejmują jakąkolwiek odpowiedzialność za dzieci i ich wychowanie.

Różaniec Rodziców ma na celu otaczać ochronnym płaszczem nasze dzieci przed wieloma zagrożeniami, które niesie świat, a także przed zagrożeniami, którymi często stajemy się my sami. Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Oczywiście podjęcie modlitwy nie zwalnia nas z konkretnego działania, aby wychowywać swoje dzieci i kierować ich rozwojem, jednak modlitwa takie działania z pewnością wspomoże.

Przy naszej parafii działa obecnie 6 róż Różańca Rodziców za Dzieci, których patronem jest św. Ojciec Pio. Jest to konkretny sposób ciągłej i wytrwałej modlitwy za swoje dzieci. To najpiękniejszy prezent jakim możemy podarować naszym dzieciom, to zaledwie 5 minut dziennie. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w to piękne dzieło. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rozaniecrodzicow.pl

Różaniec Rodziców

Spotkania prowadzi ks. Mirosław. Zapraszamy na wieczory modlitw.

Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny założony w XIXw. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez św. Jana Pawła II – 20 osób.

Od 1994 r. w naszej wspólnocie parafialnej istnieją trzy Róże Żywego Różańca kobiet, jedna Róża męska oraz od września 2000r. dwie Róże dziecięce. Jedna Róża kobiet to osoby chore, które swoją modlitwą wypraszają laski przez różaniec.

Zapraszamy do tej pięknej, wspólnej, różańcowej modlitwy.

Zapraszamy na nabożeństwa w każdą pierwszą sobotę miesiąca. O godz. 8.00 nabożeństwo pierwszosobotnie, następnie Msza Święta ze zmianą tajemnic Żywego Różańca, a następnie spotkanie w salce parafialnej.

Schola „Alberciaki” pełni posługę muzyczną na Mszy świętej niedzielnej o godz. 12:30. Próby odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11:00, w salce parafialnej.

„Kto śpiewa, dwa razy się modli” (św. Augustyn)

Wdrażając w życie tę myśl chcemy nie tylko chwalić Boga śpiewem, ale także pomagać innym w głębszym przeżywaniu Mszy świętej i odkrywaniu jej tajemnic.

„Być dobrym jak chleb” (św. Albert Chmielowski)

Schola to także formacja duchowa jej uczestników. Każdego dnia staramy się być dobrymi ludźmi. Uczymy się dzielenia tym, co mamy, staramy się pracować nad sobą, pomagać innym w tym miejscu, w którym aktualnie jesteśmy.

Budujemy wspólnotę przez śpiew, radość i zabawę.

Wszystkie dzieci, które pragną razem z nami chwalić Boga wspólnym śpiewem lub grą na instrumencie ZAPRASZAMY DO NAS.

„Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem” (św. Augustyn)

Schola

Schola

Jedną ze wspólnot, która działa już od początku powstania parafii jest Służba Liturgiczna Ołtarza. Są to oczywiście ministranci, którzy służą Panu Bogu przy ołtarzu.

Kandydat, to osoba, która dopiero uczy się podstawowych posług, przygląda się jak powinna wyglądać praca ministranta podczas nabożeństw. Podczas liturgii przepasany jest białą szarfą. Po około półrocznym okresie nauki, na uroczystej Mszy świętej (zazwyczaj Wielki Czwartek) jego ubiór zmienia się z szarfy na komżę i od tej pory posługuje do Mszy świętej.

Ministranci to chłopcy, którzy pomagają księdzu w podstawowych czynnościach, przede wszystkim pełnią funkcję choralisty, ceroferariusza, krucyferariusza, turyferariusza, nawikulariusza i ministranta ołtarza. Podstawowy ubiór ministranta to komża oraz pelerynka kolorem zależna od ornatu.

Starsi ministranci mogą starać o kolejny stopień posługi w Kościele. Jeżeli zdecydują wyjechać na Oazę Lektorską i po dziesięciodniowym okresie przygotowań zdadzą egzamin, otrzymają promocję na ministranta Słowa Bożego od księdza biskupa. Tzw. Lektor to osoba, która może podczas liturgii: czytać Słowo Boże, komentarz, intonować pieśni i psalmy. Lektora można rozpoznać po charakterystycznym ubiorze, jakim jest alba przepasana cingulum.

W gronie lektorów są osoby, bardziej zainteresowane liturgią, które wyjeżdżają na Kurs Oazowy Dla Animatorów Liturgii, w skrócie KODAL. Po ukończeniu kursu i zaliczeniu trzech egzaminów mogą być w Kościele ceremoniarzami, czyli organizatorami przebiegu liturgii. Rozdzielają obowiązki podczas nabożeństw, prowadzą zbiórki z ministrantami, dbają o pomyślny przebieg czynności liturgicznych.

 

Oddzielną grupę posługi przy ołtarzu stanowią Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Są to panowie powyżej 25 roku życia, którzy aby móc uczestniczyć w diecezjalnych kursach przygotowawczych do tej funkcji, muszą mieć pozytywną opinię od księdza proboszcza. W parafii posługują jako Ministranci Słowa Bożego, dodatkowo rozdzielają Komunię świętą podczas Eucharystii, a także zanoszą Ją chorym.

Zbiórki dla ministrantów i lektorów odbywają się zazwyczaj w czwartki o godz. 19:00.