Wspólnoty parafialne

Te wspólnoty, ci ludzie czekają także na Ciebie…
Przyjdź, zobacz – może odnajdziesz w nich swoje spełnienie?

Spotkania prowadzi ks. proboszcz

Odpowiedzialny – ks. proboszcz

I czwartek miesiąca + różaniec mężczyzn o godz. 19:00 (spotkania prowadzi ks. proboszcz).

Spotkania prowadzi ks. Mirosław

Spotkania prowadzi ks. Mirosław. Zapraszamy na wieczory modlitw.

Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny założony w XIXw. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez św. Jana Pawła II – 20 osób.

Od 1994 r. w naszej wspólnocie parafialnej istnieją trzy Róże Żywego Różańca kobiet, jedna Róża męska oraz od września 2000r. dwie Róże dziecięce. Jedna Róża kobiet to osoby chore, które swoją modlitwą wypraszają laski przez różaniec.

Zapraszamy do tej pięknej, wspólnej, różańcowej modlitwy.

Zapraszamy na nabożeństwa w każdą pierwszą sobotę miesiąca. O godz. 8.00 nabożeństwo pierwszosobotnie, następnie Msza Święta ze zmianą tajemnic Żywego Różańca, a następnie spotkanie w salce parafialnej.

Zapraszamy wszystkie dzieci do śpiewania w naszej scholce „Alberciaki”. Próby w piątek o godz. 16.30 w salce domu parafialnego.

„Śpiewać każdy może….”, a Alberciaki dodają jeszcze: „i w każdym wieku!”

Jedną ze wspólnot, która działa już od początku powstania parafii jest Służba Liturgiczna Ołtarza. Są to oczywiście ministranci, którzy służą Panu Bogu przy ołtarzu.

Kandydat, to osoba, która dopiero uczy się podstawowych posług, przygląda się jak powinna wyglądać praca ministranta podczas nabożeństw. Podczas liturgii przepasany jest białą szarfą. Po około półrocznym okresie nauki, na uroczystej Mszy świętej (zazwyczaj Wielki Czwartek) jego ubiór zmienia się z szarfy na komżę i od tej pory posługuje do Mszy świętej.

Ministranci to chłopcy, którzy pomagają księdzu w podstawowych czynnościach, przede wszystkim pełnią funkcję choralisty, ceroferariusza, krucyferariusza, turyferariusza, nawikulariusza i ministranta ołtarza. Podstawowy ubiór ministranta to komża oraz pelerynka kolorem zależna od ornatu.

Starsi ministranci mogą starać o kolejny stopień posługi w Kościele. Jeżeli zdecydują wyjechać na Oazę Lektorską i po dziesięciodniowym okresie przygotowań zdadzą egzamin, otrzymają promocję na ministranta Słowa Bożego od księdza biskupa. Tzw. Lektor to osoba, która może podczas liturgii: czytać Słowo Boże, komentarz, intonować pieśni i psalmy. Lektora można rozpoznać po charakterystycznym ubiorze, jakim jest alba przepasana cingulum.

W gronie lektorów są osoby, bardziej zainteresowane liturgią, które wyjeżdżają na Kurs Oazowy Dla Animatorów Liturgii, w skrócie KODAL. Po ukończeniu kursu i zaliczeniu trzech egzaminów mogą być w Kościele ceremoniarzami, czyli organizatorami przebiegu liturgii. Rozdzielają obowiązki podczas nabożeństw, prowadzą zbiórki z ministrantami, dbają o pomyślny przebieg czynności liturgicznych.

 

Oddzielną grupę posługi przy ołtarzu stanowią Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Są to panowie powyżej 25 roku życia, którzy aby móc uczestniczyć w diecezjalnych kursach przygotowawczych do tej funkcji, muszą mieć pozytywną opinię od księdza proboszcza. W parafii posługują jako Ministranci Słowa Bożego, dodatkowo rozdzielają Komunię świętą podczas Eucharystii, a także zanoszą Ją chorym.

Zbiórki dla ministrantów i lektorów odbywają się zazwyczaj w czwartki o godz. 19:00.