Kościół w Łężycy

Od maja 1945 r. do Łężycy wracali Polacy z różnych stron kraju. Pierwszą grupę stanowili wielkopolscy rolnicy. W sierpniu 1945 r. przybyła największa grupa 45 rodzin, którzy zostali przesiedleni ze wsi Gniłowody.

W Łężycy były zabudowania mieszkalne, gospodarcze, niestety nie było kościoła. Mieszkańcy początkowo należeli do kościoła pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze, a od 1946 r. do parafii Czerwieńsk. Droga tam przez las to 5 km. Od czasów pierwszego proboszcza – Ks. Ludwika Muchy – mieszkańcy pragnęli mieć swój kościół. Pragnienie stało się nadziejne, gdy proboszczem parafii w Czerwieńsku został ks. Henryk Nowik. Od 1975 r. odprawiał u nas Msze święte w salce katechetycznej, a wiosną i latem – pod krzyżem w centrum wsi.

We wrześniu 1981 r. został wybrany Społeczny Komitet Budowy Kaplicy w Łężycy. Pierwszą lokalizacją był jeden z budynków Kółka Rolniczego. Mieszkańcy planowali przekazany budynek wyremontować i zaadaptować na kaplicę. Jednak koncepcja zmieniła się i Ks. Henryk Nowik wskazał mam działkę na wzgórzu, na której obecnie się znajdujemy. Byliśmy pełni obaw o możliwości budowy na takim wzgórzu. Naszym Credo zostały słowa Św. Mateusz Ewangelisty: „U Boga wszystko jest możliwe”.  Tak było z naszą budową. Łężyca w tym czasie liczyła około 700 mieszkańców. W 1983 r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. W grudniu 1985 r.  – nastąpiło poświęcenie dolnej części i została odprawiona pierwsza Pasterka. 22 marca 1987 r. biskup Józef Michalik poświęcił i wmurował kamień węgielny16 sierpnia 1992 r. podziękowaliśmy Ks. Nowikowi za 18 lat pracy duszpasterskiej i cały ciężar budowy naszego kościoła. 

Kolejnym proboszczem był ks. Zbigniew Stanek, który z optymizmem podszedł do koncepcji dalszej budowy. W maju 1996 r. ks. Z. Stanek przywiózł i poświecił figurę Matki Bożej Fatimskiej i wyszedł z inicjatywą, aby to Matka Boża Fatimska była patronką naszej wspólnoty. Dzięki Jego zaangażowaniu prace postępowały – położyliśmy dach na świątyni, zamontowaliśmy okna i weszliśmy do wewnątrz z pracami wykończeniowymi. Od sierpnia 1996 r. ks. Zygmunt Lisiecki wraz z nami, kontynuował pracę rozpoczętą przez swoich poprzedników. W grudniu 1998 r. zdecydowaliśmy z ks. Proboszczem, że wchodzimy do górnego kościoła i tu odprawił pierwszą mszę św. – Pasterkę. Sukcesywnie były wykonywane prace wykończeniowe w kościele. W czasie posługi ks. Pawła Koniecznego oprócz schodów zostało odmalowane wnętrze kościoła oraz wykonaliśmy chodnik wokół świątyniOd września 2014 r. proboszczem parafii w Czerwieńsku został ks. Marek KidońOdnowiliśmy elewację zewnętrzną budynku i zostały wymienione organy.

Natomiast od 1 września 2016 r. Łężyca została przeniesiona do Parafii św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze. W ciągu roku został wykonany witraż na ścianie szczytowej kościoła, który jest Wotum całej parafii za opiekę Matki Bożej w 100-lecie Jej Objawień w Fatimie. W maju nasza Fatimska Figura otrzymała nową koronę, przywiezioną przez Parafian z Fatimy. Doczekaliśmy się dnia konsekracji Naszego kościoła. Bogu i Matce Najświętszej za wszystko dziękujemy.

Opracowanie: Kazimiera MOSZONKA