Sakramenty

Chrzest Święty

Chrzest Św.
Co jest potrzebne?
 1. Należy przynieść akt urodzenia dziecka (oryginał)
 2. Jeśli dziecko nie jest z parafii św. Alberta, potrzebne jest zezwolenie na chrzest z parafii aktualnego zamieszkania dziecka.
 3. Należy podać dokładnie dane rodziców i chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres.
 4. Od rodziców chrzestnych zaświadczenie, że są osobami wierzącymi i praktykującymi (zaświadczenie takie wystawia parafia, w której dany chrzestny obecnie mieszka).
 5. Kartki do spowiedzi przed Chrztem św. – rodzice (pod warunkiem, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające przystąpienie do sakramentu (np. związek w konkubinacie)) oraz chrzestni otrzymują w kancelarii.
 6. Kancelaryjną Kartę chrztu i potwierdzenie odprawionej Spowiedzi Świętej oddaje się w dniu chrztu przed Mszą św.

Chrzty udzielane są podczas Mszy św. w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 11.15.

Nauki przed Chrztem Świętym dla rodziców i chrzestnych (trzy spotkania – konferencje zakończone otrzymaniem świadectwa) odbywają się od września do czerwca  z wyłączeniem miesiąca stycznia (I, II, III poniedziałek miesiąca o godz. 19.15 w domu parafialnym lub w kościele). 

Katecheza przedchrzcielna dla Rodziców i Chrzestnych (harmonogram 2023/2024)

I Komunia Święta

„Nie przystępować do Komunii: to podobnie jakby odczuwać pragnienie przy źródle” (św. Jan Maria Vianney)

Co jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia Pierwszej Komunii św.?
Przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii świętej niezbędne jest przyjęcie sakramentu chrztu św. oraz spowiedź święta. Dzieci, które zostały ochrzczone poza parafią p.w. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze zobowiązane są do końca października br. dostarczyć wyciąg z Aktu chrztu z parafii, w której były ochrzczone.

Jakie dziecko może przystąpić do Pierwszej Komunii św.?
Do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii św. może przystąpić dziecko wierzące, ochrzczone, posiadające wystarczające rozeznanie, praktykujące systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, katecheza w szkole, rekolekcje, codzienna modlitwa), biorące udział w spotkaniach przygotowujących do tej uroczystości.

Bierzmowanie

Szczegóły zawsze w ogłoszeniach parafialnych oraz podczas spotkań.

Pokuta

Spowiedź Święta – w dni powszednie – codziennie pół godziny przed Mszą Świętą; w niedziele i święta – podczas każdej Mszy Świętej.

W okresie wakacyjnym – w dni powszednie od godz. 6.30 do 6.55 oraz od godz. 18.00 do 18.25; w niedziele – nie ma.

Sakrament małżeństwa

Pary zgłaszające chęć zawarcia związku małżeńskiego zobowiązane są do:
 1. Stawienia się na trzy miesiące przed datą planowanego ślubu
 2. Ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 3. Uzyskania pozwolenia z parafii miejsca zamieszkania, jeśli mieszkają poza terenem parafii, w której zamierzają zawrzeć związek małżeński

Poza tym muszą okazać następujące dokumenty:
 1. Ostatnie świadectwo katechizacji
 2. Dowody osobiste
 3. Dokumenty potwierdzające przystąpienie do sakramentu bierzmowania
 4. Metryki chrztu (aktualne)

Namaszczenie chorych

Warto wiedzieć, że:

 • sakramentu tego udziela się osobom, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku;
 • sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie;
 • przed operacją można udzielić namaszczenia chorych, jeżeli przyczyną operacji jest niebezpieczna choroba;
 • osobom w podeszłym wieku, których siły opuszczają, można udzielić na maszczenia chorych również wtedy, gdy nie zagraża im niebezpieczna choroba.
 • chorym, którzy stracili przytomność lub używanie rozumu, należy udzielić sakramentu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby to, gdyby byli przytomni.

Na przybycie kapłana do chorego, należy odpowiednio się przygotować. Trzeba stworzyć atmosferę skupienia, wyłączyć radio, telewizor itp. Zadbać, oto by zwierzęta domowe (zwłaszcza psy) nie przeszkadzały w wizycie, umieścić je w innym pomieszczeniu. Stół to znak ołtarza, na którym ksiądz położy Najświętszy Sakrament. Powinien on znajdować się w zasięgu wzroku chorego. Winien być przykryty czystym, białym obrusem. Na stole trzeba umieścić krzyż i zapalone świece oraz naczynie z wodą święconą i kropidło. Należy przygotować również kromkę chleba i kawałek cytryny, aby kapłan mógł oczyścić nimi palce po olejach świętych.

Sakramentu udzielamy też w nagłych wypadkach o każdej porze, po wcześniejszym zawiadomieniu osobistym lub telefonicznym.