Wieczór z Niepokalaną 8.12.2023 r.

Wieczór z Niepokalaną 8.12.2023 r.

Fakt Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej jest swego rodzaju początkiem: Oto Bóg przypomina nam 8. grudnia w liturgii, że historia naszego zbawienia nie zaczęła się wraz z historią Bożonarodzeniową w Betlejem, nie dokonała się także wraz ze zwiastowaniem Maryi z Nazarecie. Plan zbawczy Pana Boga rozpoczął się dużo wcześniej: wraz z niepokalanym poczęciem Matki Najświętszej. Bóg, który pragnął nas zbawić, wybiera Sobie najpierw Matkę. To najpierw Ona przychodzi na świat nie tylko wolna od grzechu, ale także wypełniona w sposób doskonały bożą łaską. Najwyższy Bóg wyciągnął prawicę i osłonił Swoją mocą Matkę Jezusa.

Dłoń Boga wyciągnięta jest także nad nami. Nie jesteśmy już, niczym bohaterowie greckiej tragedii, prowadzeni przez ślepy los – na zatracenie. Nie jesteśmy zamknięci w dramatycznych okolicznościach, z których nie ma drogi ratunku. Nie jesteśmy już skazani na beznadzieję teraźniejszości. To On-Bóg wyciąga nad nami i nad naszym życiem Swoją prawicę i mówi do każdego i każdej z nas: Nie pozwolę ci zginąć.

Niepokalanie poczęta Matka boskiego Syna zaufała tym słowom do końca. Idźmy wraz z Nią drogą ufności wobec Boga. Dajmy się Jemu ukształtować na nowo, tak aby wybrzmiały w nas słowa: Prawica Pańska nade mną, prawica Pańska moc okazała – wobec moich słabości i grzechów.

Galeria zdjęć: Kliknij tutaj