Wieczór modlitwy o łaskę uświęcenia rodzin 16.01.2024 r.

Wieczór modlitwy o łaskę uświęcenia rodzin 16.01.2024 r.

Bez zawierzenia naszych rodzin miłosiernemu Sercu Jezusa bylibyśmy skazani na porażkę. Każdy z nas wie, z iloma przeciwnościami losu musimy mierzyć się we współczesnym świecie, ile zasadzek Złego jest zastawionych na nas i nasze rodziny oraz jak trudno przychodzi nam trwać przy Ewangelii w obliczu zagrożeń, z którymi – jako rodzina – musimy konfrontować się dzień po dniu. Niektórzy z nas ponieśli klęskę w tej walce Dobra ze Złem, niektórzy z nas poszli inną drogą, odeszli od Boga i Kościoła, od przykazania miłości, odwołali swoje przyrzeczenia małżeńskie albo też opuścili swoje rodziny, kierując się przy tym tzw. „własnym szczęściem”.

Przez zawierzenie naszych rodzin św. Ojcu Pio trwamy w nadziei, że mimo ludzkich dramatów nie utracimy swojego powołania do świętości. Bóg, który jest naszym Ojcem, składa nam obietnicę, potwierdzoną w Psalmie: Ręka Boga będzie zawsze z nami i umacniać nas będzie Jego silne ramię. Kierując się tą ufnością pragniemy iść przez życie mocni i pełni miłości ofiarnej, która uzdalnia nas do przyjęcia odpowiedzialnej postawy za siebie i innych oraz pozwala na zbudowanie w naszych rodzinach silnych i trwałych więzi.

Jezu Chryste, wierzymy, że niezależnie od tego, jak potoczyło się nasze życie rodzinne, Ty chcesz dzień po dniu odnawiać i uświęcać nas swoją łaską. Nie patrz, Chryste, na nasze odejścia od Ciebie, ale na powroty. Nie licz naszych upadków, ale nasze próby wydźwignięcia się z grzesznego postępowania. Bądź z nami w najtrudniejszych chwilach naszego życia rodzinnego, w chwilach prób i zwątpienia, w chwilach, kiedy po ludzku wydaje się nam, że przegraliśmy nasze życie rodzinne. W chwilach, kiedy nie widzimy dla siebie ratunku. W chwilach upokorzeń. Bądź w każdej chwili. Bądź w każdej rodzinie. Bez wyjątku.

Galeria zdjęć: Kliknij tutaj

Amen.