Kontakt

Adres Domu Parafialnego

ul. Źródlana 33
65-734 Zielona Góra

      tel. 68 320-38-35      

Konto naszej parafii :

Bank Zachodni WBK S.A.
O I / Zielona Góra Nr r-ku
96 1090 1535 0000 0000 5302 0732

PKO BP S.A. Zielona Góra
97 1020 5402 0000 0302 0146 8784

 

Stowarzyszenie brat Albert Chmielowski

KRS 0000328317

Numer rachunku

35 1020 5402 0000 0602 0219 6186

 

Parafialny Zespół Caritas

PZC par. św. Alberta Zielona Góra

Numer rachunku

93 1020 5402 0000 0402 0118 2948


Kontakt z Parafią

ks. Proboszcz

ks. kan. mgr Zygmunt Zimnawoda
e-mail: [email protected]

Wikariusze

ks. mgr lic. Krzysztof Hojzer
egzorcysta

tel. 724 540 267

ks. mgr Mirosław Żadziłko

Rezydent

ks. prałat kan. mgr Eugeniusz Jankiewicz