• baner2

Category: Sakramenty

Chrzest święty

Co jest potrzebne?

Należy przynieść akt urodzenia dziecka (oryginał)
Jeśli dziecko nie jest z parafii św. Alberta, potrzebne jest zezwolenie na chrzest z Parafii aktualnego zamieszkania dziecka.
Należy podać dokładnie dane rodziców i chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres.
Od rodziców chrzestnych zaświadczenie, że są osobami wierzącymi i praktykującymi (zaświadczenie takie…I Komunia Święta

Formuła spowiedzi świętej
„Nie przystępować do Komunii: to podobnie jakby odczuwać pragnienie przy źródle”

św. Jan Maria Vianney

Eucharystia jest sakramentem, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie: swoje Ciało i swoją Krew. To, co dokonało się niegdyś na Golgocie dzieje się podczas każdej Mszy świętej. Tak jak 2000…Namaszczenie Chorych

Ewangelie świadczą o tym, że Chrystus wielką troską otaczał chorych w ich potrzebach cielesnych i duchowych oraz, że to samo polecił czynić swoim uczniom. Szczególnym wyrazem tej troski jest ustanowiony przez Niego, a ogłoszony w Liście św. Jakuba sakrament namaszczenia, którego Kościół udziela swoim członkom przez namaszczenie i modlitwę kapłanów, polecając chorych cierpiącemu i uwielbionemu…Bierzmowanie

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH DLA DEKANATU DUCHA ŚWIĘTEGO W ZIELONEJ GÓRZE

10 KONFERENCJI: rozpoczęcie pod koniec września 2018r. – szczegóły w ogłoszeniach duszpasterskich.

 

Nazwa „bierzmowanie” powstała od staropolskiego słowa „bierzmo”, co oznaczało belkę podtrzymującą drewniany pułap domu, strop. Bierzmowanie jest to zatem podtrzymywanie, umacnianie wiary…

Krzyżmo złożone z oliwy z oliwek i balsamu zostaje poświęcone przez biskupa lub patriarchę,…Sakrament Małżeństwa

Pary zgłaszające chęć zawarcia związku małżeńskiego zobowiązane są do:

Stawienia się na trzy miesiące przed datą planowanego ślubu
Ukończenia kursu przedmałżeńskiego
Uzyskania pozwolenia z parafii miejsca zamieszkania, jeśli mieszkają poza terenem parafii, w której zamierzają zawrzeć związek małżeński

Poza tym muszą okazać następujące dokumenty:

Ostatnie świadectwo katechizacji
Dowody osobiste
Dokumenty potwierdzające…