• baner2

Category: Sakramenty

Chrzest święty

Co jest potrzebne?

Należy przynieść akt urodzenia dziecka (oryginał)
Jeśli dziecko nie jest z parafii św. Alberta, potrzebne jest zezwolenie na chrzest z Parafii aktualnego zamieszkania dziecka.
Należy podać dokładnie dane rodziców i chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres.
Od rodziców chrzestnych zaświadczenie, że są osobami wierzącymi i praktykującymi (zaświadczenie takie…I Komunia Święta

Formuła spowiedzi świętej
„Nie przystępować do Komunii: to podobnie jakby odczuwać pragnienie przy źródle”

św. Jan Maria Vianney

Eucharystia jest sakramentem, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie: swoje Ciało i swoją Krew. To, co dokonało się niegdyś na Golgocie dzieje się podczas każdej Mszy świętej. Tak jak 2000…Namaszczenie Chorych

Ewangelie świadczą o tym, że Chrystus wielką troską otaczał chorych w ich potrzebach cielesnych i duchowych oraz, że to samo polecił czynić swoim uczniom. Szczególnym wyrazem tej troski jest ustanowiony przez Niego, a ogłoszony w Liście św. Jakuba sakrament namaszczenia, którego Kościół udziela swoim członkom przez namaszczenie i modlitwę kapłanów, polecając chorych cierpiącemu i uwielbionemu…Bierzmowanie

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH DLA DEKANATU DUCHA ŚWIĘTEGO W ZIELONEJ GÓRZE

10 KONFERENCJI: godz; 19:15 kościół pw. św. brata Alberta Chmielowskiego

21 września 2017r.
28 września 2017r.
5 października 2017r.
12 października 2017r.
19 października 2017r.
26 października 2017r.
2 listopada  2017r.
9 listopada  2017r.
16 listopada  2017r.
23 listopada  2017r.

 

Nazwa „bierzmowanie” powstała od staropolskiego słowa „bierzmo”, co oznaczało belkę podtrzymującą drewniany pułap domu, strop. Bierzmowanie jest…Sakrament Małżeństwa

Pary zgłaszające chęć zawarcia związku małżeńskiego zobowiązane są do:

Stawienia się na trzy miesiące przed datą planowanego ślubu
Ukończenia kursu przedmałżeńskiego
Uzyskania pozwolenia z parafii miejsca zamieszkania, jeśli mieszkają poza terenem parafii, w której zamierzają zawrzeć związek małżeński

Poza tym muszą okazać następujące dokumenty:

Ostatnie świadectwo katechizacji
Dowody osobiste
Dokumenty potwierdzające…