• baner2

Category: Duszpasterze

Powołania z parafii

ks. Wojciech Lisiewicz (ur. 13 maja 1988 w Zielonej Górze) – święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 2020 roku.
ks. Andrzej Pytlik (ur. 10 sierpnia 1992 w Zielonej Górze) – święcenia prezbiteratu przyjął  27 maja 2017 roku.ks. kan. Zygmunt Zimnawoda – proboszcz – dziekan – wikariusz biskupi

Urodzony 20 września 1962. Pochodzi z Gorzowa Wlkp.
Chrzest, I Komunię św., Bierzmowanie i 11 lat służby ministranckiej i lektorskiej wraz z funkcją prezesa ministrantów spędził w parafii pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp.
Po szkole podstawowej uczeń Technikum Samochodowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp. W 1977 zmienił miejsce zamieszkania, a jego nową…ks. prałat kan. Eugeniusz Jankiewicz – rezydent

Urodzony 26 kwietnia 1947 w Węglińcu k. Zgorzelca. Absolwent WSD w Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1974.

W parafii św. Brata Alberta w Zielonej Górze jest rezydentem, pomaga w pracach duszpasterskich od lipca 2015 roku.

Imieniny obchodzi 30 grudnia.

Więcej: http://www.encysol.pl/wiki/Eugeniusz_Jankiewiczks. Mirosław Żadziłko – wikariusz

Rodowity białostoczanin. Formacje seminaryjną odbył w WSD w Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.E. Ks. biskupa Adama Dyczkowskiego w Katedrze gorzowskiej w roku 2004. Po czterech latach pracy w parafii pw. św. Wojciecha w Gorzowie Wlkp. wyjechał ma misje do Argentyny. Od października 2017 do 2020 roku, był kapelanem Hospicjum i wikariuszem parafii św….ks. Krzysztof Hojzer – wikariusz; egzorcysta w diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk bpa Adama Dyczkowskiego 26 maja 2007 roku. W roku 2012 zakończył doktoranckie studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w zakresie teologii duchowości. Od 2013 roku pełni posługę kapelana Aresztu w Zielonej Górze. Sprawuje także opiekę duchową jako Duszpasterz Akademicki Stypendystów „Dzieła Nowego Tysiąclecia” ; jest spowiednikiem sióstr w zgromadzeniach…Dotychczasowi duszpasterze

Obecni:

Proboszcz:
ks. kan. Zygmunt Zimnawoda – od 1 lipca 2014 r.

Wikariusze:
ks. Krzysztof Hojzer – od 2016 r.
ks. Mirosław Żadziłko – od 2020 r.

Rezydent:
ks. prałat kan. Eugeniusz Jankiewicz – od 2015 r.

Profesor:

ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US – od 2017 r.