PROBOSZCZOWIE

 

ks. Zygmunt Zimnawoda
proboszcz od 1.07.2014