Nabożeństwo8 stycznia 20228 stycznia 2022Krzysztof Hojzer

W poniedziałek o godz. 1815 nabożeństwo za wstawiennictwem św. brata Alberta Chmielowskiego.