EKSPIACJA21 października 202121 października 2021Krzysztof Hojzer

Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy ekspiacyjnej.

Podczas każdej Mszy Świętej będziemy prosić Boga o łaskę błogosławieństwa dla  naszej Parafii.

 

Nabożeństwo ekspiacji – niedziela godz. 15:00 – kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego 

Ekspiacja

Napisał

Ekspiacja to wsparte łaską Miłosiernego Boga działanie chrześcijanina, mające na celu przekształcenie grzechu w cierpienie miłości, które oczyszcza i wyzwala.

Sens ekspiacji, zwłaszcza zastępczej, czyli za grzechy innych osób, pełniej zrozumiemy, gdy spojrzymy na nią w perspektywie Kościoła jako wspólnoty umiłowanych dzieci Bożych. W Mistycznym Ciele Chrystusa są one względem siebie jak zespół naczyń połączonych. Toteż – mówiąc obrazowo – jeśli w jednym z członków Kościoła na skutek grzechu spada poziom miłości, to inni w duchu odpowiedzialności za całą wspólnotę eklezjalną starają się znacznie podnieść ten poziom, intensyfikując swoją miłość, wyrażaną jakąś formą udziału w Krzyżu Chrystusa. Przede wszystkim sam grzesznik powinien naprawić szkody wyrządzone Kościołowi.