WIECZÓR MODLITWY ZE ŚW. OJCEM PIO8 maja 20218 maja 2021Krzysztof Hojzer
Zapraszamy do wspólnej modlitwy:)
Błagajmy Boga o łaskę uzdrowienia duszy i ciała.
Błogosławię wszystkim włączającym się do modlitwy .
Z wyrazami szacunku i darem modlitwy: ks. Krzysztof Hojzer