RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI19 stycznia 202119 stycznia 2021Krzysztof Hojzer

ZAPRASZAMY NA RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI.

27 STYCZNIA 2021 R. GODZ. 18:00 KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE.

Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy:

  1. oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni,
  2. rodzice którzy zaadoptowali dzieci,
  3. rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
  4. rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,
  5. rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych – liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować,
  6. wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra harcerska itp. – tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej i losy dzieci i relacje w konkretnych środowiskach,
  7. wreszcie osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.

Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą w niej wziąć udział