GODZINA ŚWIĘTA POKUTY I WYNAGRODZENIA – 4 WRZEŚNIA 2020 R.29 sierpnia 202029 sierpnia 2020Krzysztof Hojzer

Pragniemy poprzez liturgię pokuty i wynagrodzenia rozwijać ducha pokuty wewnątrz całej naszej Wspólnty, jak również indywidualnie. Chcemy również w ten sposób odpowiedzieć na wielkie wołanie Maryi o pokutę i wynagrodzenie za grzechy nasze i całego świata. „Wspólna modlitwa, żal za grzechy, rachunek sumienia, które mają miejsce podczas tychże celebracji, a przede wszystkim słowo Boże, stanowią bardzo dobrą pomoc w autentycznym przeżywaniu nawrócenia. Wzbudzają one w sercach uczestników szczery żal za popełnione grzechy, a przez to prowadzą do pełnej jedności z Bogiem”. – Rytuał Obrzędy pokuty Katechizm Kościoła Katolickiego do pozasakramentalnych form pokuty zalicza czyny i wysiłki podejmowane celem pojednania się z bliźnimi, łzy żalu, troskę o uświęcenie drugich, wstawiennictwo świętych i codzienną praktykę miłości bliźniego. Pokuta prowadząca do prawdziwego wewnętrznego nawrócenia dokonuje się również przez troskę o biednych, o sprawiedliwość i praworządność, unikanie własnych błędów, braterskie upomnienie, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, przyjęcie i cierpliwe znoszenie prześladowań (KKK 1435). Papież Paweł VI w Konstytucji apostolskiej Paenitemini (17 lutego 1966) pisze, że do czynienia pokuty zobowiązani są wszyscy specjalnym przykazaniem (Mk 1, 15; Łk 13, 3-5). Kościół „nalega, aby wszyscy praktykowali cnotę pokuty. Każdy chrześcijanin podejmując różne formy pokuty zewnętrznej nie może zapominać o istotnym znaczeniu pokuty wewnętrznej. To, co jest najbardziej istotne w chrześcijańskim rozumieniu pokuty, zawiera się w greckim słowie metánoia, które oznacza „wewnętrzną zmianę całego człowieka, dzięki której zaczyna on właściwie myśleć, sądzić i układać swe życie, przeniknięty tą świętością i miłością Boga. Dlatego, podczas GODZINY ŚWIĘTEJ POKUTY I WYNAGRODZENIA, będziemy z Chrystusem na modlitwie uniżenia i adoracji kształtować swoje serca i umysły według 5 kluczy: dziękczynienia, przebaczenia, pokuty, błogosławieństwa, zadośćuczynienia – wynagrodzenia. Padanie na twarz przed Bogiem zawsze przynosi zwycięstwo, jest źródłem szczególnych łask!!!! Pokuta ma moc złamania skutków i konsekwencji naszych grzechów. Pokuta za innych ma moc złamać skutki grzechów innych, wytrącić demonowi możliwość reżyserowania naszego życia. Maryja woła o pokutę i wynagrodzenie!!!! Matka Boża tak mocno zaprasza nas do takiej postawy i modlitwy: Pastuszkom fatimskim tak mówiła: „Módlcie się! Módlcie się dużo! Ofiarujcie bezustannie Najwyższemu modlitwy i umartwienia. (… ) Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą Ojczyznę”. „Chwalmy Boga i usiłujmy czynić pokutę, póki żyjemy. O jakże słodka będzie śmierć dla tego, kto za życia pokutą złagodził wszystkie grzechy swoje i nie będzie musiał iść do czyśćca! Jeszcze za życia będzie mu dane zakosztować rozkoszy i chwały niebieskiej w duszy wolnej od wszelkiego strachu i w niewzruszonym pokoju utwierdzonej” – tak pisała do swoich duchowych córek św. Teresa od Jezusa, Doktor Kościoła. Natomiast święty Cyprian pisze: „O, pokuto! Tyś rozwiązała wszystko to, co było związane; Ty otwarłaś to, co było zamknięte”. Szczegóły całej modlitwy będą dokładnie omawiane już 4 września 2020 r. o godz. 19:30!!!!! Parafia pw. św. Alberta Chmielowskiego, ul. Źródlana 33 w Zielonej Górze.