PIĄTA ROCZNICA OBECNOŚCI ŚW. O. PIO W ZNAKU RELIKWII3 lipca 20203 lipca 2020Krzysztof Hojzer

DZISIAJ CHCEMY DZIĘKOWAĆ JEZUSOWI ZA PIĄTĄ ROCZNICĘ OBECNOŚCI ŚWIĘTEGO OJCA PIO W ZNAKU RELIKWII:))) Drodzy Przyjaciele św. Ojca Pio, to już pięć lata odkąd otrzymaliśmy od Ojców rękawicę świętego Stygmatyka, którą nosił w 1966 roku.
Od początku św. Ojciec Pio orędował za nami. Przypomnijmy sobie wielkie uzdrowienia z nowotworów, narodziny dzieci, które wg lekarzy nie powinny przyjść zdrowe na świat, uzdrowienia z nałogów, uzdrowienia relacji w Rodzinach… POWIEDZMY DZIŚ TAK SZCZEGÓLNIE NASZEMU PATRONOWI – DZIĘKUJĘ:))) Święty Ojcze Pio, módl się za nami :)))