FOTORELACJA Z WIECZORA MODLITWY – 24 . 06. 2020 R.3 lipca 20203 lipca 2020Krzysztof Hojzer

DZIĘKUJEMY JEZU, ZA TYLE ŁASK. FOTORELACJA Z WIECZORA MODLITWY 24.06.2020 r.

ŚWIĘTY OJCZE PIO, MÓDL SIĘ ZA NAMI.

ZAWIERZAMY TOBIE NASZE RODZINY.

MODLITWA

O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie grzechów; pokornie błagam Cię: za przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników, udziel mi przebaczenia moich win i łaski…