Przebieg Wielkiego Tygodnia w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej31 marca 202031 marca 2020Krzysztof Hojzer

Jak będą wyglądać kolejne dni Wielkiego Tygodnia?

Wielki Tydzień i Święte Triduum Paschalne w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Na podstawie dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25marca br., ze względu na stan epidemii i obowiązujące do 11 kwietnia br. zarządzenia władz cywilnych obrzędy Wielkiego Tygodnia należy sprawować bez udziału ludu (na  ten czas kościół pozostaje zamknięty), a jedynie z wyznaczonymi imiennie posługującymi, których liczba nie przekroczy 5 osób.Rozporządzenia te mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji i obowiązującego prawa cywilnego.

Niedziela Palmowa (5 kwietnia)

 

1. Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski.

2. Transmisja z diecezjalnych obchodów Niedzieli Palmowej w Paradyżu odbędzie się o godz. 10.30 na antenie TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radia Zachód.

II.Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa

Te dni należy w miarę możliwości poświęcić na sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania z zachowaniem wcześniej opublikowanych zasad.

I.Msza Krzyżma w Wielki Czwartek

1. Msza Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek o godz. 10.00 w Paradyżu jedynie w gronie wyznaczonych imiennie kapłanów i osób posługujących. Poświęcone oleje będą dostarczone przez 5 delegatów do Gorzowa, Świebodzina, Zielonej Góry, Głogowa i Żar, i będą  mogły zostać odebrane przez księży dziekanów w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę (rejony odbioru w załączniku).

2. Zachęcamy wszystkich kapłanów do przeżycia Mszy św. Krzyżma transmitowanej z katedry poznańskiej przez TVP.

3. Przy odbiorze olejów przez poszczególne parafie nie będą w tym roku pobierane ofiary.

4.Uroczysta Msza św. dla wszystkich kapłanów, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie po odwołaniu stanu epidemii. Będzie to też okazja do wyrażenia wdzięczności modlitewnej tegorocznym jubilatom.

V. Święte Triduum Paschalne

1. Celebracje Triduum Paschalnego pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego sprawowane w kościele seminaryjnym w Paradyżu transmitowane będą o godz.  19.00 przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radio Zachód.

2. W  parafiach  Triduum  Paschalne  celebruje się tylko raz, bez możliwości powtórnego sprawowania (przyjęte wcześniej intencje mszalne w kościołach filialnych należy przełożyć na inny termin).

3. Liturgię należy sprawować w kościele parafialnym, chyba że okoliczności przemawiają za wybraniem innego kościoła.

4. Zachęca się do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów parafianom, by mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami.

5. W przypadku seminarium, Domu Księży Emerytów i wspólnot zakonnych zezwala się na celebracje Triduum Paschalnego we własnych kaplicach, z zastrzeżeniem, że nie mogą w nich uczestniczyć inni wierni nie należący do tych wspólnot.


V.Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej (9 kwietnia)

1. Wyjątkowo w tym dniu, gdy nie ma możliwości koncelebracji, udziela się wszystkim księżom zezwolenia na odprawienie Mszy św. bez udziału ludu w kościele czy kaplicy, a jeśli to będzie niemożliwe – w innym odpowiednim miejscu.

2. W kościele nie przygotowuje się ołtarza adoracji, czyli tzw. ciemnicy.

3. Podczas Mszy św. omija się obrzęd obmycia nóg.

4. Po komunii Najświętszy Sakrament umieszcza się w tabernakulum, tak jak czyni się to zwykle w ciągu roku w czasie Mszy św.

5.Po puryfikacji naczyń, ostatnim obrzędem jest odmówienie modlitwy po komunii.

6. Nie udziela się błogosławieństwa; po oddaniu czci ołtarzowi, powraca się do zakrystii.

7. Po zakończeniu celebracji ołtarz należy obnażyć.

8. Zaleca się, aby w wyznaczonych godzinach umożliwić wiernym indywidualną modlitwę w kościele; powinno być wówczas czynne tylko jedno wejście do kościoła, a w świątynie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób.

I. Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej (10 kwietnia)

1. Zaleca się, aby w wyznaczonych godzinach umożliwić wiernym indywidualną modlitwę w kościele; powinno być wówczas czynne tylko jedno wejście do kościoła i w świątyni nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób.

2. W kościele należy zrezygnować z budowy Grobu Pańskiego.

3. Podczas liturgii w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii (tekst modlitwy w załączniku). 4.Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa.

5. Pozostali uczestnicy liturgii cześć Krzyżowi oddają przez przyklęknięcie lub  głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.

6. Na zakończenie liturgii po komunii puszkę z Najświętszym Sakramentem umieszcza się w tabernakulum.

7. Po skończonych obrzędach obnaża się ołtarz, pozostaje jednak Krzyż i cztery świeczniki do adoracji; zakazuje się adoracji przez ucałowanie i dotykanie.

8. Zaleca się, aby po liturgii w  kościele umożliwić wiernym indywidualną modlitwę; powinno być wówczas czynne tylko jedno wejście i w świątyni nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób.

9. Tegoroczna zbiórka na Ziemię Świętą przełożona została przez Kongregację ds. Kościołów Wschodnich na niedzielę 13 września 2020 r.

II. Wielka Sobota (11 kwietnia)

1. Zaleca się, aby w wyznaczonych godzinach umożliwić wiernym indywidualną modlitwę w kościele; powinno być wówczas czynne tylko jedno wejście do kościoła i w świątyni nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób.

2. W parafiach nie wolno organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny; w tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej; przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba; tekst Niedziela Zmartwychwstania – Śniadanie wielkanocne w rodzinie znajduje się w załączniku.

III. Niedziela Wielkanocna – Wigilia Paschalna w Wielką Noc (11 kwietnia)

1. Wigilię Paschalną należy rozpocząć najwcześniej o godz. 20.30 zwykłym wyjściem z zakrystii.

2. Na początku pomija się rozpalenie ogniska; zamiast tego zapala się świecę inną niż paschał.

3. Liturgię rozpoczyna się przy wyjściu z zakrystii  lub  w  prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale jak zwykle.

4. Następnie należy zapalić paschał, jeden raz zaśpiewać słowa: „Światło  Chrystusa”, zapalić wszystkie światła w kościele i wygłosić Orędzie Wielkanocne.

5. Nie należy zmniejszać liczby czytań przewidzianych przez lekcjonarz.

6. W czasie  liturgii  chrzcielnej  pomija się poświęcenie wody i pokropienie wiernych, a odnawia się tylko przyrzeczenia chrzcielne.

7. Odmawia się modlitwę wiernych.

8. Nie udziela się komunii pod dwiema postaciami.

9. Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządza się procesji rezurekcyjnej.

10. Po liturgii śpiewa się wielkanocną antyfonę do Najświętszej Maryi Panny (Regina coeli), następnie zaleca się dodać suplikacje; podobnie czyni się przez cały okres wielkanocny.

IX.Niedziela Wielkanocna – Msze św. w dzień (12 kwietnia)

Jeśli nie zmieni się dotychczasowy stan rzeczy, Msze św. należy odprawiać według ustalonego porządku z zachowaniem aktualnych rozporządzeń na czas stanu epidemii.