PROŚBA KS. PROBOSZCZA26 marca 202026 marca 2020Krzysztof Hojzer

Zgodnie z rozporządzeniem naszego Pasterza  ks. bpa Tadeusza Lityńskiego a także Władz naszej Ojczyzny:

„Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną.”

Bardzo proszę, Rodziny, które zamówiły w danym dniu intencję Mszy Świętej, aby w miarę możliwości pojawiły się najpóźniej 10 min przed liturgią. W razie Waszej  nieobecności, będziemy mogli umożliwić innym chętnym uczestniczenie w Eucharystii.

Na liturgię wierni naszej Parafii wchodzą do kościoła bocznym wejściem.

Poza liturgią, kościół  w ciągu dnia jest otwarty –  „wejście główne”!!!

Z darem modlitwy:

ks. Proboszcz Zygmunt Zimnawoda