KOMUNIA ŚWIĘTA28 marca 202028 marca 2020Krzysztof Hojzer

Wierni, którzy modlili się w domu podczas transmitowanej Mszy św., i pragną przyjąć Komunię św.,
będą mogli to uczynić w niedzielę w godzinach 1715 – 1815, wchodząc do świątyni grupami pięcioosobowymi. Kapłan na bieżąco będzie udzielał Komunii św. w obrzędzie poza Mszą św.