KOMUNIA ŚWIĘTA21 marca 202021 marca 2020Krzysztof Hojzer

Wierni, którzy modlili się w domu podczas transmitowanej Mszy św., i pragną przyjąć Komunię św.,
będą mogli to uczynić w niedzielę w godzinach 1715 – 1815. Co kwadrans kapłan będzie udzielał
Komunii św. w obrzędzie poza Mszą św.