FOTORELACJA Z WIECZORA MODLITWY ZA DZIECI :)25 stycznia 202025 stycznia 2020Krzysztof Hojzer

JEZU DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE UDZIELONE NAM ŁASKI. BŁOGOSŁAW NASZE DZIECI I NASZE RODZINY.

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś miłości i życiem: spraw, aby każda rodzina ludzka na ziemi stała się poprzez Twojego Syna Jezusa Chrystusa “narodzonego z Niewiasty” i poprzez Ducha Świętego – źródło Bożego miłosierdzia – prawdziwym sanktuarium życia i miłości dla generacji, które się wciąż odnawiają.
Spraw, aby Twoja łaska prowadziła myśli i dzieła małżonków dla dobra ich rodzin i wszystkich rodzin na świecie.