CZYŚCIMY CZYŚCIEC ZE ŚW. OJCEM PIO9 listopada 20199 listopada 2019Krzysztof Hojzer

ZAPRASZAMY NA SZCZEGÓLNY WIECZÓR MODLITWY POD HASŁEM „CZYŚCIMY CZYŚCIEC ZE ŚW. OJCEM PIO” TAK WIELU NAM BLISKICH PROSI O TEN DAR. POMÓŻMY NASZYMI MODLITWAMI, BY OSIĄGNĘLI NIEBO. ŚWIĘTY OJCZE PIO MÓDL SIĘ ZA NIMI.

20 LISTOPADA GODZ. 18:30

  • PARAFIA PW. ŚW. ALBERTA !!! ZIELONA GÓRA UL. ŹRÓDLANA 33

    Dusze czyśćcowe w sposób sobie wiadomy przychodziły do Ojca Pio, najczęściej wtedy gdy przebywał on samotnie zatopiony w modlitwie lub gdy klęczał w chórze zakonnym. Cel tych wizyt był prawie zawsze ten sam: dusze czyśćcowe szukały pomocy i ratunku w modlitwach, cierpieniach i Mszach ofiarowanych za nie przez umiłowanego ich orędownika u Boga – Ojca Pio. W sposób wręcz heroiczny przez całe swoje kapłańskie życie Ojciec Pio poprzez cierpienie i miłość pragnął wysługiwać niebo i skracać męki czyśćcowe duszom, których nigdy wcześniej nie znał lub które go o to prosiły w czasie niezwykłych i może spektakularnych odwiedzin. Był bowiem świadom ogromu cierpień i mąk jakie muszą znosić dusze czyśćcowe: Stąd tak chętnie modlił się i składał za nie Najświętszą Ofiarę, powtarzając swoim braciom: „Więcej dusz zmarłych z czyśćca niż żyjących potrzebuje moich modlitw i wspina się na tę górę, by uczestniczyć w mojej Mszy świętej.”