KANDYDACI DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA KL VII SP28 września 201928 września 2019Krzysztof Hojzer

Spotkanie Kandydatów do bierzmowania: klasy VII SP – w sobotę 5 października 2019r. w domu parafialnym  o godz. 1230

 

INFORMACJE:      

          Kandydaci przynoszą wypełnione  deklaracje !!!                                                                                                                                       

 1) Jeśli mieszkasz na terenie innej parafii niż nasza, wraz z deklaracją należy dostarczyć zgodę ze swojej parafii na przygotowanie do sakramentu Bierzmowania w parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze.                                           

2)Jeśli zostałeś ochrzczony w parafii innej niż nasza, należy dostarczyć wraz z deklaracją wyciąg z aktu chrztu z parafii, w której byłeś ochrzczony.

3) W sobotę otrzymasz indeks z katechizmem – koszt 15zł