CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ – ALLELUJA21 kwietnia 201921 kwietnia 2019Krzysztof Hojzer

„Zmartwychwstały Chrystus wskazuje ścieżki nadziei,
po których mamy iść razem,
dążąc do świata bardziej sprawiedliwego i solidarnego,
gdzie ślepy egoizm nielicznych
nie będzie zagłuszał (…)
Od chwili gdy znaleziono Twój pusty grób,
o Chryste,
a Kefas, uczniowie, niewiasty
i «więcej niż pięciuset braci» (por. 1 Kor 15, 6)
widziało Cię zmartwychwstałego,
rozpoczęła się epoka, gdy całe stworzenie
opiewa Twoje imię,
«które jest ponad wszelkie imię»,
i oczekuje Twego ostatecznego przyjścia w chwale.
W tej epoce pomiędzy Paschą
a nadejściem Twego Królestwa,
które nie zna końca,
w epoce przypominającej bóle rodzenia
(por. Rz 8, 22),
wspomagaj nas w trudzie budowania świata
bardziej ludzkiego,
pokrzepionego balsamem Twojej Miłości.
Paschalna żertwo,
złożona w ofierze za zbawienie świata,
spraw, abyśmy nie ustawali w tym dążeniu
nawet wówczas,
gdy znużeni zwalniamy kroku.
Ty, zwycięski Królu, daj nam i światu
wieczne zbawienie!

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!

W tym radosnym dniu życzę wszystkim, aby ta zbawcza prawda umacniała  wiarę, budziła nadzieję i ożywiała braterską miłość. Niech stale towarzyszy wszystkim światło wielkanocnego poranka.” św. Jan Paweł II