W MOCY BOŻEGO DUCHA – ostatni dzień – zdjęcia23 marca 201923 marca 2019Krzysztof Hojzer

Trzeci dzień był prośbą do Boga o dar Ducha Świętego. Rozpoczęliśmy modlitwą uwolnienia, by przebłagać Boga za każde zaniedbanie. Była to modlitwa skruchy, żalu, pokuty i uniżenia przed Panem za wszystkie swoje grzechy, grzechy rodziny, a także przebaczenie wszystkim i sobie samemu wszystkich swoich grzechów, złych decyzji i porażek życiowych oraz OGŁASZANIE ZWYCIĘSTWA JEZUSA W SWOIM ŻYCIU i przyjęcie daru zbawienia, odkupienia, wolności i ochrony Boga.