Z NIEPOKALANĄ po dar wiary!!!!24 listopada 201824 listopada 2018Krzysztof Hojzer

Papież Franciszek w minionych dniach wołał: „Rozszerzajcie swe serca, aby rozszerzać serca swych parafii”. To niezwykle ważne wołanie Piotra naszych czasów. Nosząc Chrystusa w swym sercu, widzimy, jak On je rozszerza, kształtuje. To niesamowite, jak wiele osiąga ten, kto pozwala Chrystusowi tworzyć wszystkie przestrzenie życia. Jakże  trwałe wtedy i szlachetne staje się nasze człowieczeństwo.  Z  bólem jednak rejestrujemy, że  wielu naszych drogich sióstr i braci ulega pokusie  samowystarczalności czego skutkiem jest słabnąca wiara lub jej utrata. Świadomi skali dramatu takich wyborów, które nierzadko w kolejnym etapie zostają  okaleczane  różnymi ideologiami, chcemy wyjść naprzeciw tym zagrożeniom, przyzywając potężnego orędownictwa Matki Najświętszej Niepokalanej. Dlatego 8 grudnia o godz. 18:30, przy Jej pomocy, będziemy błagać  Jezusa słowami Apostołów „Panie przymnóż nam wiary.” Do tej modlitwy zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli. Z wyrazami szacunku ks. Krzysztof Hojzer.  (Zielona Góra, parafia pw. Alberta Chmielowskiego ul. Źródlana 33)