Święty Brat Albert3 listopada 20183 listopada 2018Krzysztof Hojzer

I poniedziałek miesiąca 🙂  Uczcimy Patrona naszej parafii – po Mszy św. wieczornej
„Chleb św. Alberta”.