Opłatki wigilijne9 grudnia 20179 grudnia 2017Krzysztof Hojzer

Poświęcone opłatki z życzeniami od Ks. Biskupa i specjalną modlitwą Rodzinną do nabycia
w bocznej kaplicy. Ofiary za opłatki na ogrzewanie kościoła.