Spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania z grupy starszej w piątek 12 maja
o godz. 1900 w sali św. Jana Pawła II. Obecność obowiązkowa.