Spotkania przygotowujące do I Komunii Świętej8 października 20168 października 2016Krzysztof Hojzer

Daty spotkań formacyjnych:

6.11.2016r.

4.12.20016r.

19.02.2017r.

19.03.2017r.

23.04.2017r.

Daty uroczystości I Komunii Świętej:

Łężyca 7.05.2017r.

kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego:

14.05.2017r. 

Godzina:

9:00 klasy III ABC

11:00 klasy III DEF

21.05.2017r.

9:00 klasy III GH i Szkoła M. Montessori

11:00 klasy III IJ i wszyscy uczniowie z innych szkół.