ks. prałat kan. Eugeniusz Jankiewicz – rezydent3 września 20165 stycznia 2021Krzysztof Hojzer

Urodzony 26 kwietnia 1947 w Węglińcu k. Zgorzelca. Absolwent WSD w Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1974.

W parafii św. Brata Alberta w Zielonej Górze jest rezydentem, pomaga w pracach duszpasterskich od lipca 2015 roku.

Imieniny obchodzi 30 grudnia.

Więcej: http://www.encysol.pl/wiki/Eugeniusz_Jankiewicz