ks. Piotr Piestrzyński – wikariusz3 września 201623 czerwca 2018Krzysztof Hojzer

Urodzony 22 czerwca 1978. Pochodzi z parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku (Dekanat Sława). Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk bpa Adama Dyczkowskiego 22 maja 2004 roku.

Posługę wikariusza w parafii św. Brata Alberta w Zielonej Górze rozpoczął w sierpniu 2016 roku.

W parafii przygotowuje dzieci do I Komunii Świętej; prowadzi Eucharystyczny Ruch Młodych;  przygotowuje dorosłych do sakramentu bierzmowania; sprawuje opiekę nad Szafarzami.

Imieniny obchodzi 29 czerwca.