ks. Krzysztof Hojzer – wikariusz; egzorcysta w diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej3 września 201620 lipca 2019Krzysztof Hojzer

Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk bpa Adama Dyczkowskiego 26 maja 2007 roku. W roku 2012 zakończył doktoranckie studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w zakresie teologii duchowości. Od 2013 roku pełni posługę kapelana Aresztu w Zielonej Górze. Sprawuje także opiekę duchową jako Duszpasterz Akademicki Stypendystów „Dzieła Nowego Tysiąclecia” ; jest spowiednikiem sióstr w zgromadzeniach zakonnych; przewodzi, jako Kierownik duchowy „Diecezjalnej Grupie Modlitewnej Świętego Ojca Pio”; prowadzi warsztaty Biblijne „LECTIO DIVINA; katechezy dla dorosłych; tematyczne dni skupienia.

Od 2018 roku sprawuje posługę Egzorcysty w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W parafii przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania, prowadzi LSO – lektorzy; prowadzi katechezy dla dorosłych; prowadzi wieczory uwielbienia; szkołę biblijną – lectio divina.

Posługę wikariusza w parafii św. Brata Alberta w Zielonej Górze rozpoczął w lutym 2016 roku.