ks. Dariusz Wytrykowski – wikariusz3 września 201631 sierpnia 2019Krzysztof Hojzer

Urodzony 30 listopada 1987. Pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze (Dekanat Zielona Góra – Podwyższenia Krzyża Świętego). Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk bpa Stefana Regmunta 26 maja 2012 roku.

Posługę wikariusza w parafii św. Brata Alberta w Zielonej Górze rozpoczął w sierpniu 2019 roku.

Imieniny obchodzi 19 grudnia.