Dotychczasowi duszpasterze26 czerwca 201626 sierpnia 2016dn.

Obecni:

Proboszcz:
ks. kan. Zygmunt Zimnawoda – od 1 lipca 2014 roku

Wikarzy:
ks. Krzysztof Hojzer – od 2016
ks. Wojciech Nowak – od 2016
ks. Piotr Piestrzyński – od 2016

Rezydent:
ks. prałat kan. Eugeniusz Jankiewicz – od 2015

Posługiwali w parafii:

Proboszczowie:
ks. kan. dr Jan Romaniuk – 12 czerwca 2005 roku – 1 lipca 2014 roku
ś.p. ks. kan. Czesław Kroczak – 22 sierpnia 1995 – zm. 14 maja 2005 roku
ś.p. ks. Stanisław Kielar – 23 kwietnia 1991 – 22 sierpnia 1995 roku (zm. 10 września 2002)

Wikarzy:
ks. Bartłomiej Rybacki – od 2012 do 2016
ks. Tomasz Filiczkowski – od 2013 do 2016
ks. Stanisław Dereń – od 2012 do 2013
ks. Czesław Grzelak – od 2009 do 2013
ks. Artur Woźniak – od 2010 do 2012
ks. Marek Kochanowski – od 2006 do 2010
ks. Krzysztof Osowski – od 2007 do 2009
ks. Stanisław Brasse – od 1999 do 2007
ks. Przemysław Adamik – od 2004 do 2006
ks. Jacek Golombek – od 2000 do 2004
ks. Józef Popiel – od 1995 do 2000
ks. Grzegorz Sopniewski – od 1994 do 1995
ks. Robert Kufel – od 1991 do 1995

Rezydenci:
ks. dr Grzegorz Chojnacki – od od 2006 do 2014