Dotychczasowi duszpasterze26 czerwca 20167 grudnia 2020admin

Obecni:

Proboszcz:
ks. kan. Zygmunt Zimnawoda – od 1 lipca 2014 r.

Wikariusze:
ks. Krzysztof Hojzer – od 2016 r.
ks. Mirosław Żadziłko – od 2020 r.

Rezydent:
ks. prałat kan. Eugeniusz Jankiewicz – od 2015 r.

Profesor:

ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US – od 2017 r.

Posługiwali w parafii:

Proboszczowie:
ks. kan. dr Jan Romaniuk – 12 czerwca 2005 r. – 1 lipca 2014 r.
ś.p. ks. kan. Czesław Kroczak – 22 sierpnia 1995 r. – zm. 14 maja 2005 r.
ś.p. ks. Stanisław Kielar – 23 kwietnia 1991 r. – 22 sierpnia 1995 r. (zm. 10 września 2002 r.)

Wikariusze:

ks. Dariusz Wytrykowski – od 2019 do 2020

ks. Piotr Piestrzyński – od 2016 do 2019

ks. Wojciech Nowak – od 2016 do 2019
ks. Bartłomiej Rybacki – od 2012 do 2016
ks. Tomasz Filiczkowski – od 2013 do 2016
ks. Stanisław Dereń – od 2012 do 2013
ks. Czesław Grzelak – od 2009 do 2013
ks. Artur Woźniak – od 2010 do 2012
ks. Marek Kochanowski – od 2006 do 2010
ks. Krzysztof Osowski – od 2007 do 2009
ks. Stanisław Brasse – od 1999 do 2007
ks. Przemysław Adamik – od 2004 do 2006
ks. Jacek Golombek – od 2000 do 2004
ks. Józef Popiel – od 1995 do 2000
ks. Grzegorz Sopniewski – od 1994 do 1995

ks. Robert Kufel – od 1991 do 1995

Rezydenci:
ks. dr Grzegorz Chojnacki – od od 2006 do 2014