Obecni:

Proboszcz:
ks. kan. Zygmunt Zimnawoda – od 1 lipca 2014 r.

Wikariusze:
ks. Krzysztof Hojzer – od 2016 r.
ks. Mirosław Żadziłko – od 2020 r.

Rezydent:
ks. prałat kan. Eugeniusz Jankiewicz – od 2015 r.

Profesor:

ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US – od 2017 r.