Sakrament Małżeństwa2 sierpnia 20142 sierpnia 2014admin

Pary zgłaszające chęć zawarcia związku małżeńskiego zobowiązane są do:

  1. Stawienia się na trzy miesiące przed datą planowanego ślubu
  2. Ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  3. Uzyskania pozwolenia z parafii miejsca zamieszkania, jeśli mieszkają poza terenem parafii, w której zamierzają zawrzeć związek małżeński

Poza tym muszą okazać następujące dokumenty:

  1. Ostatnie świadectwo katechizacji
  2. Dowody osobiste
  3. Dokumenty potwierdzające przystąpienie do sakramentu bierzmowania
  4. Metryki chrztu (aktualne)