Kontakt

Adres Domu Parafialnego

ul. Źródlana 33
65-734 Zielona Góra

      tel. 68 320-38-35      

Konto naszej parafii :

Bank Zachodni WBK S.A.
O I / Zielona Góra Nr r-ku
96 1090 1535 0000 0000 5302 0732

PKO BP S.A. Zielona Góra
97 1020 5402 0000 0302 0146 8784


Kontakt z Parafią

ks. Proboszcz

ks. kan. mgr Zygmunt Zimnawoda
e-mail: [email protected]

Wikariusze

ks. mgr Tomasz Filiczkowski
e-mail: [email protected]

ks. mgr Bartłomiej Rybacki
e-mail: [email protected]

Rezydent

ks. prałat mgr Eugeniusz Jankiewicz


W sprawach strony

Redakcja
[email protected]

Administrator
[email protected]