PROBOSZCZOWIE

ks. Zygmunt Zimnawoda
proboszcz od 1.07.2014

ks. Jan Romaniuk
proboszcz od 12.06.2005 do 1.07.2014