Katechezy Drogi Neokatechumenalnej ruszają w naszej parafii Św. Alberta Chmielowskiego

Po raz kolejny rozpoczynają się katechezy Drogi Neokatechumenalnej dla młodzieży i dorosłych w parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze. Szukanie sensu życia i zrozumienia własnej historii to dziś częste ludzkie rozterki.