Kandydaci do sakramentu bierzmowania kl. VIII i Gim – WAŻNE !!!28 kwietnia 201929 kwietnia 2019Krzysztof Hojzer

Spotkanie Kandydatów do sakramentu bierzmowania: SOBOTA – 11 maja 2019r.  – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

godz. 10:30 – kandydaci bez egzaminu

godz. 11:00 – kandydaci przystępujący do egzaminu

Proszę w tym dniu przynieść podanie (wzór „kliknij” podanie do bierzmowania) – piszemy własnoręcznie.

Pytania do Egzaminu (dotyczą tych wszystkich, którzy mają odbyć egzamin. Pytania nie dotyczą tych, dla których zostały opracowane inne zasady – indywidualnie dostosowane dla niektórych kandydatów  w czasie naszego spotkania 27 kwietnia 2019r.  – „kliknij”  Pytania do EGZAMINU 

Formuła, którą uczymy się na pamięć:(podkreślona na czerwono)

OBRZĘD BIERZMOWANIA

1. Przedstawienie kandydatów

Biskup: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.

Ostatni termin dostarczenia podstawowych informacji

– 4 maja   2019r. godz. 11:30 !!!!!!!!!

Bardzo proszę o dostarczenie następujących informacji:

W sobotę każdy kandydat, który jeszcze tego nie zrobił  przynosi na kartce a4 wypracowanie (biografia i krótka motywacja wyboru Świętego Patrona);

  •   indeks z opinią od swojego animatora;
  •  dane swojego Świadka (imię, nazwisko, adres zamieszkania).
  • W tym dniu będę również wypisywał zgody na udzielenie sakramentu poza naszą parafią.
  • Proszę również o podanie daty wszystkich waszych wycieczek szkolnych. Spróbujemy w oparciu o te informacje stworzyć kalendarium spotkań przed uroczystością przyjęcia sakramentu bierzmowania.