Nabożeństwa MAJOWE5 maja 20185 maja 2018Krzysztof Hojzer

Zapraszamy na Nabożeństwa majowe: w dni powszednie na godz. 1800, w niedziele
na godz. 2030.