RÓŻANIEC DO GRANIC4 października 20174 października 2017Krzysztof Hojzer

Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata.

Słowa Matki Bożej wypowiedziane w Fatimie 13 maja 1917 r.
Wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć  w tym dziele na granicach naszej Ojczyzny zapraszamy do naszej Świątyni (sobota godz. 14:00). Będziemy prosić Matkę Bożą, tak jak nas prosi.