Uroczystości Najświętszej Maryi Panny z Rokitna10 czerwca 201710 czerwca 2017Krzysztof Hojzer

Umiłowani Diecezjanie!

Pragnę Was poinformować, iż w odpowiedzi na moją prośbę, otrzymałem decyzję watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o ustanowieniu nowej daty Uroczystości Patronki Diecezji – Najświętszej Maryi Panny z Rokitna na dzień 18 czerwca. W tym dniu, pamiętnego Roku Pańskiego 1989, został ukoronowany Cudowny Obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, której koronę poświęcił w Rzymie święty Jan Paweł II. Wydarzenie to pamiętamy do dzisiaj, gdyż poprzedzone było duchowym przygotowaniem całej rodziny diecezjalnej.

Jako rodzina diecezjalna mamy wiele okazji do wdzięczności. Przed 45 laty powstała Diecezja Gorzowska, a przed 25 laty utworzono Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską. Dzięki Sanktuarium w Rokitnie, które uznajemy za duchową stolicę naszych Ziem, budowaliśmy diecezjalną wspólnotę wiary, nie patrząc na antagonizmy poszczególnych miast oraz na zróżnicowaną mentalność ludzi przybyłych tu po wojnie z różnych zakątków. Rokitno zawsze nas łączy, gromadzi w jednej wspólnocie i wprowadza na duchowe ścieżki, abyśmy  razem podążali przez doczesność do wieczności. Rokitno z Cudownym Obrazem przyciąga nas nieustannie, abyśmy odcisnęli wizerunek Matki w swoim życiu i cierpliwiej  spoglądali na nasze ludzkie sprawy.

Moje zaproszenie do Rokitna kieruję do kapłanów, osób życia konsekrowanego, do rodzin, ludzi młodych, grup parafialnych, do wszystkich na różny sposób związanych z Diecezją i z naszym Sanktuarium w Rokitnie.

Na trud budowania więzi z Jezusem i Maryją udzielam Wam pasterskiego błogosławieństwa

+Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski