Obecni:

Proboszcz:
ks. kan. Zygmunt Zimnawoda – od 1 lipca 2014 r.

Wikarzy:
ks. Krzysztof Hojzer – od 2016 r.
ks. Dariusz Wytrykowski – od 2019 r.

Rezydent:
ks. prałat kan. Eugeniusz Jankiewicz – od 2015 r.