I Komunia Święta2 sierpnia 20142 sierpnia 2014admin
I Komunia Święta

Formuła spowiedzi świętej

„Nie przystępować do Komunii: to podobnie jakby odczuwać pragnienie przy źródle”

św. Jan Maria Vianney

Eucharystia jest sakramentem, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie: swoje Ciało i swoją Krew. To, co dokonało się niegdyś na Golgocie dzieje się podczas każdej Mszy świętej. Tak jak 2000 lat temu Jezus umarł na krzyżu, tak w każdej Mszy świętej umiera na krzyżu z miłości do każdego z nas. Chrystus pragnie, żebyśmy ofiarowali Mu siebie. Przyjmując Komunię świętą doświadczamy zjednoczenia z Nim. Komunia oznacza wspólnotę (łac. communio – wspólnota). Zatem ile razy przyjmujemy Komunię Eucharystyczną – Ciało i Krew Jezusa – wtedy jesteśmy we wspólnocie z Bogiem. Mamy trwały kontakt z Bogiem. Sam Jezus przed męką spożywał ze swoimi uczniami Ostatnią Wieczerzę, na której polecił apostołom sprawować Eucharystię po Jego odejściu. Zapewnił nas, że w znakach chleba i wina On sam jest obecny. Kościół posłuszny swojemu Założycielowi wypełnia zlecone mu zadanie zgodnie ze słowami: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor 11,24).

Co jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia Pierwszej Komunii św.?

Przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii świętej niezbędne jest przyjęcie sakramentu chrztu św. oraz spowiedź święta. Dzieci, które zostały ochrzczone poza parafią p.w. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze zobowiązane są do końca października br. dostarczyć wyciąg z Aktu chrztu z parafii, w której były ochrzczone.

Jakie dziecko może przystąpić do Pierwszej Komunii św.?

Do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii św. może przystąpić dziecko wierzące, ochrzczone, posiadające wystarczające rozeznanie, praktykujące systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, katecheza w szkole, rekolekcje, codzienna modlitwa), biorące udział w spotkaniach przygotowujących do tej uroczystości.

Jakie zadania mają rodzice dziecka przygotowującego się do przyjęcia Pierwszej Komunii św.?

 • W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej;
 • pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu;
 • systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii;
 • w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), drogach krzyżowych (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj);
 • wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia;
 • współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej;
 • uczestniczyć w konferencjach i spotkaniach formacyjnych dla rodziców, które będą się odbywały co miesiąc.

Jakie modlitwy powinno znać dziecko przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii św.?

 

 • Wrzesień: Znak krzyża, Modlitwa Pańska, Przykazanie miłości;
 • Październik: Pozdrowienie Anielskie, Chwała Ojcu, 7 Sakramentów Świętych;
 • Listopad: Główne prawdy wiary, Uczynki miłosierdzia względem duszy, Uczynki miłosierdzia względem ciała;
 • Grudzień: 10 Przykazań Bożych, 5 Przykazań Kościelnych, 3 Cnoty Boskie;
 • Luty: Skład Apostolski, 7 grzechów głównych, 5 warunków dobrej spowiedzi;
 • Marzec: Formuła spowiedzi, Akty wiary, nadziei, miłości i żalu, Ostateczne rzeczy człowieka;
 • Kwiecień: Modlitwa przed nauką religii, Modlitwa po nauce religii, Pod Twoją obronę;

Rodzice są zobowiązani dopilnować, aby każde dziecko wykazało znajomość poszczególnych modlitw w wyżej wymienionych terminach.

Jeśli chcesz pełne teksty wszystkich modlitw pobierz Katechizm Dziecka Pierwszokomunijnego!!!

Odpowiedzialnymi za przygotowanie Pierwszej Komunii Świętej w parafii p.w. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze są:
Ks. Bartłomiej Rybacki, e-mail: [email protected]
Na wszelkie pytania i wątpliwości udzielą odpowiedzi.
Poprawiony (sobota, 17 sierpnia 2013 20:11)