Kim jest Duchowy Pielgrzym?2 sierpnia 20142 sierpnia 2014admin

Duchowy Pielgrzym to ten, który z różnych powodów nie może uczestniczyć w Pieszej Pielgrzymce. Zły stan zdrowia, brak urlopu, opieka nad dziećmi lub jakiekolwiek inne przyczyny uniemożliwiają fizyczne wędrowanie na Jasną Górę, ale nie zabraniają pozostawać w duchowej łączności z pątnikami.

Najpierw należy zapisać się w parafii do grupy „Duchowych Pielgrzymów”. Można złożyć wypisane na kartce intencje, które Duchowy Pielgrzym pragnie powierzyć szczególnej modlitwie podczas pielgrzymki. Dodatkowo można również wesprzeć dobrowolną ofiarą materialną tych, którzy z przyczyn finansowych nie mogą wyruszyć na pielgrzymkę. Przy zapisie otrzymamy identyfikator „duchowego pielgrzyma” wraz z rozrysowaną trasą pielgrzymki, aby być zorientowanym gdzie wędrują pątnicy.

Każdego dnia trwania pielgrzymki: 2. – 12. sierpnia – Duchowy Pielgrzym towarzyszy pątnikom uczestnicząc we Mszy świętej w swojej parafii, przyjmując Komunię świętą i odmawiając dziesiątek różańca. Niektórzy w miarę możliwości dojeżdżają również na ostatni dzień, aby wspólnie z nami wejść do Częstochowy.

Forma duchowego pielgrzymowania jest wyrazem jedności Kościoła. Pielgrzymi idąc do tronu Jasnogórskiej Pani każdego dnia modlą się w intencjach, które powierzyli im Duchowi Pielgrzymi. Ci natomiast każdego dnia proszą Boga o siły i zdrowie dla pątników. Są jak Mojżesz modlący się do Boga podczas walki Izraelitów z Amalekitami. Ile razy ręce Mojżesza były podniesione do góry – zwyciężali Izraelici. Ile razy jego ręce opadły – wygrywali Amalekici (por. Wj 17,8-16).

Z własnego doświadczenia wiem, że ile razy brakowało mi już sił i chęci do dalszej wędrówki pomocną okazywała się świadomość, że gdzieś daleko są ludzie, którzy się za mnie modlą. Niejednokrotnie to oni właśnie przyczynili się do tego, bym stanął u Stóp Matki w Częstochowie. Za wszystkie osoby, które przez lata towarzyszyły nam swoją modlitwą CHWAŁA PANU!!!

Intencje i zapisy do grupy duchowych pielgrzymów można składać w zakrystii po każdej Mszy św. lub u ks. Bartłomieja.